Privacy Policy en Cookies

Het adres van deze website is: https://beweegrede.nl

Uw gegevens
Bent u gebonneerd op De Beweegrede, dan kunt u inloggen m.b.v. een e-mailadres en een toegangscode. Het door u gebruikte e-mailadres is een geisoleerd data-element en daarmee voor ons geen persoonsgegeven. U kunt zelf een nieuwe toegangscode aanvragen of uw abonnement beeindigen, zolang u toegang tot het e-mailadres heeft. U kunt natuurlijk ook contact opnemen.

Cookies
We maken gebruik van cookies voor het bijhouden of een gebruiker is ingelogd. Dit is een gestandaardiseerde interactie tussen de webserver en uw webbrowser.
U kunt uw webbrowser, waarschijnlijk Brave, Edge, Safari, Firefox of Chrome, instrueren geen cookies op te slaan.
U kunt uw webbrowser alle cookies laten verwijderen onder meer m.b.v. de ctrl+shift+del-toetskombinatie.

Inhoud van andere websites
Sommige artikelen bevatten verwijzingen naar andere websites. De informatie aldaar kan gewijzigd of verwijderd worden en worden daarom onder voorbehoud en in goed vertrouwen geplaatst.
Als een artikel op deze website inhoud van een andere website, bv. YouTube bevat, dan gedraagt uw webbrowser zich dusdanig dat het is alsof u die website bezoekt.
YouTube verzamelt data over uw bezoek, gebruikt cookies en bewaakt de interactie met die inhoud.

Analytics
We hebben een eenvoudige paginateller die geen cookies gebruikt en alleen geanonimiseerde gegevens gebruikt.

Contactgegevens
Neem voor meer informatie contact op met hello@beweegrede.nl