Romano Guardini

Boekhandel Wristers in Utrecht handelde in tweedehands theologie, onder het motto: de bibliotheek van een predikant is zijn begrafenisverzekering. Hiermee stimuleerde hij predikanten om onbezorgd te investeren in ‘hun toekomst’. Wellicht heeft hij met dat oogmerk ook zijn biedingen gedaan en als tegenprestatie het leven van predikantsweduwen draaglijk gemaakt. De begrafeniskosten van mijn vader, die predikant is in ruste, zullen er echter niet mee kunnen worden gedekt. Tijdens zijn arbeidzame leven had hij peperdure abonnementen op woordenboeken en commentaren, die, zo werd algemeen geredeneerd, hun waarde nooit zouden verliezen, ja, eerder in waarde zouden toenemen wanneer de boel compleet was. Aan deze opvatting lag een sciëntistische benadering van de theologie ten grondslag die al spoedig feilbaar bleek. Wat begon als een uitgave van kloeke, gebonden delen verzandde in een min of meer frequente zending van losse katernen en eens in de zoveel tijd een ‘band’, een in drieën gevouwen stuk karton met hetzelfde uiterlijk als de eerste delen. Mijn vader volgde een cursus boekbinden om Kittels Lexicon en het Kommentar zum Alten Testament bij elkaar te houden. Zo voorkwam hij dat hij, wanneer hij wilde opzoeken wat die verdraaide stoicheia tou kosmou toch konden wezen (machten, elementen), de hele Kittel voor de zoveelste keer in elementen op de grond donderde, maar misschien volgde hij die cursus vooral omdat het handwerk van de ambachtsman het hoofd meer rust biedt, dan vijfenveertig

You need to be logged in to view the rest of the content. Alsjeblieft . Nog geen lid? Meld je aan