Waarom Beweegrede?

Met een wekelijkse Beweegrede wil ik zonder al teveel kennis van zaken geestelijk een luchtje scheppen. Even met het hoofd in beweging komen, zodat de wereld net iets mooier wordt, of net iets belachelijker, of net iets minder onbegrijpelijk, of hoe mijn toupet ook staat.

‘Beweegrede’ was oorspronkelijk de naam van de redactionele introductie die ik schreef voor elk nummer van het filosofisch tijdschrift Beweging. Toen het tijdschrift in 2011 overgedoopt werd in Soφie, bleef de naam Beweegrede wegens succes gehandhaafd. Nu ik gestopt ben als eindredacteur van Soφie, zet ik de rubriek graag voort als eigenstandig genre. U kunt er een abonnement op nemen voor een tientje per jaar. Creatief schrijven eist immers zijn tol.

Beweegrede is overigens ook de naam van de jaarlijkse redevoering tijdens het zogeheten Prinsjesdagontbijt, een geheim ontbijt in alle vroegte waaraan alle hotemetoten uit de christelijke wereld deelnemen. Maar ik was eerst. De diefstal strekt mij tot eer. Mijn Beweegredes zijn geen toespraak bij de maaltijd maar de uitkomst van de socratische tafelgesprekken die we thuis hebben.